DỰ ÁN HANDONG CONSTRUCTION

TÊN KHÁCH HÀNG
CÔNG TY HANDONG CONSTRUCTION

VỊ TRÍ
13 NGUYỄN THỊ HUỲNH, PHƯỜNG 8, Q. PHÚ NHUẬN, TP. HCM

 

LOẠI CÔNG TRÌNH
NHÀ LẮP GHÉP

DIỆN TÍCH
5300 m2

 

CÁC DỰ ÁN KHÁC