DỰ ÁN COCO RIVERSIDE

TÊN KHÁCH HÀNG
COCO RIVERSIDE

VỊ TRÍ
HUYỆN VĨNH CỬU, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

 

LOẠI CÔNG TRÌNH
PU FOAM TẠO HÌNH

DIỆN TÍCH
1000 m2

 

CÁC DỰ ÁN KHÁC