DỰ ÁN ĐỒNG QUỐC HƯNG FURNITURE

TÊN KHÁCH HÀNG
ĐỒNG QUỐC HƯNG FURNITURE

VỊ TRÍ
KP 2, PHƯỜNG TÂN HÒA, TP. BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI

 

LOẠI CÔNG TRÌNH
CÁCH NHIỆT

DIỆN TÍCH
2800 m2

 

CÁC DỰ ÁN KHÁC