DỰ ÁN NHÀ MÁY CJ VINA AGRI

TÊN KHÁCH HÀNG
CJ VINA AGRI

VỊ TRÍ
PHƯỚC HẬU, LONG HỒ, VĨNH LONG, VIỆT NAM

 

LOẠI CÔNG TRÌNH
PHÒNG SẠCH

DIỆN TÍCH
1500 m2

 

CÁC DỰ ÁN KHÁC