THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
chính sách phúc lợi thông tin tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

NHÂN VIÊN KINH DOANH

SỐ LƯỢNG            : 5 
NƠI LÀM VIỆC      : Đường Võ Nguyên Giáp,
                              Phường Phước Tân,TP. BH
                              Vũng Tàu, Bình Dương

NGÀY HẾT HẠN   : Vô thời hạn
Xem chi tiết ›


THỢ XÂY DỰNG

SỐ LƯỢNG            : 10 
NƠI LÀM VIỆC      : Làm tại các công trình

NGÀY HẾT HẠN   : Vô thời hạn
Xem chi tiết ›


LAO ĐỘNG THỜI VỤ

SỐ LƯỢNG            : 15 
NƠI LÀM VIỆC      : Đường Võ Nguyên Giáp,
                              Phường Phước Tân,TP. BH

NGÀY HẾT HẠN   : Vô thời hạn
Xem chi tiết ›

STT VỊ TRÍ  SỐ LƯỢNG NƠI LÀM VIỆC NGÀY HẾT HẠN XEM CHI TIẾT
1 NHẬN VIÊN KINH DOANH 5

Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Tân, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Vũng Tàu, Bình Dương

Vô thời hạn Xem chi tiết ›
2 THỢ XÂY DỰNG 10 Làm tại các công trình Vô thời hạn Xem chi tiết ›
3 LAO ĐỘNG THỜI VỤ 15 Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Tân, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai Vô thời hạn Xem chi tiết ›