DỰ ÁN CÔNG TY HỮU HẠN SỢI TAINAN

TÊN KHÁCH HÀNG
CÔNG TY HỮU HẠN SỢI TAINAN

VỊ TRÍ
KCN BIÊN HÒA 2, TP. BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

 

LOẠI CÔNG TRÌNH
CÁCH NHIỆT

DIỆN TÍCH
2050 m2

 

CÁC DỰ ÁN KHÁC