DỰ ÁN ENTOBEL

TÊN KHÁCH HÀNG
ENTOBEL

VỊ TRÍ
XÃ TÂN AN, VĨNH CỬU, ĐỒNG NAI

 

LOẠI CÔNG TRÌNH
PHÒNG LẠNH

DIỆN TÍCH
3800 m2

 

CÁC DỰ ÁN KHÁC