Tìm Hiểu về Foam Polyurethane,Vật Liệu Cách Nhiệt,Cách Âm Hoàn Hảo Nhất.

Tìm hiểu qua về Foam polyurethane Việt Nam là quốc gia nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm quanh năm. Nhiệt độ trung bình từ 22-27ºC.Hằng năm có khoảng 100 ngày mưa với lưu lượng từ 1500mm tới 2000mm .Độ ẩm không khí trên dưới 80%.Số giờ nắng khoảng 1500 – 2000 h.Hơn