Foam chống thấm- Giải pháp hiệu quả cho mùa mưa

Foam chống thấm

Fu foam không chỉ là vật liệu cách nhiệt tốt nhất hiện nay mà còn là vật liệu chống thấm tuyệt vời khi được áp dụng đúng cách lên hầu hết các chất nền. Tuy nhiên, nền bê tông là nền phức tạp nhất khi áp dụng foam chống thấm. Công ty Việt Tín Thành