PHUN FOAM CÁCH ÂM CÔNG NGHỆ THI CÔNG CÁCH ÂM CHO KARAOKE

Nói về cách âm karaoke, cách âm bar, sàn… đôi khi chúng ta thường nghĩ “ Đã cách âm thì cách âm cần bao nhiêu lớp? cách âm phải có xốp, bông thủy tinh, cao su… và các bạn thường nghĩ cách âm càng nhiều lớp, cách âm càng dầy… sẽ là đảm bảo cách